PROJE HAKKINDA

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yerel Çevre Ağlarının Kurulması

İlgili Program: KATILIM ÖNCESİ SÜREÇTE SİVİL TOPLUMUN GÜÇLENDİRİLMESİ: STK HİBE İMKANI

Alt Bileşen A5: Çevrenin Korunması

Başlangıç Tarihi: 01/12/2007

Bitiş Tarihi: 01/10/2008

Projenin Genel Hedefi:

Projenin genel hedefi özellikle sürdürülebilir kalkınma anlayışı doğrultusunda çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik sivil toplum mekanizmalarının geliştirilmesidir.

Projenin Özel Amaçları:

1) Çevrenin korunmasına yönelik sivil toplum izleme mekanızmalarının yerel düzeyde güçlendirilmesi

2) Çevre alanında faaliyet gösteren yerel sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalogun geliştirilmesi

3) Sürdürülebilir bir gelecek için sürdürülebilir kalkınma anlayışına yönelik farkındalık düzeyinin yükseltilmesi

4) Çevre alanında faaliyet gösteren yerel STK’ların deneyimlerini ve iyi uygulama örneklerini paylaşacakları ve ortaklaşa hareket edebilecekleri bir ortam oluşturulması

5) Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik yerel çevre eylem planları ve sürdürülebilir kalkınma programları ile komuoyunun farkındalık düzeyinin yükseltilmesi

6) Çevre konusunda ulusal önceliklere dikkat çekilerek, bunların kendi geleceğimiz açısından taşıdığı öneme vurgu yapılması

7) Sürdürülebilir kalkınma anlayışının yaygınlaşması ve çevrenin korunmasına dönük yerel çevre ağlarının korunması

8) STK’larda kadın çevre aktivistlerinin oluşturularak bunların eğitilmesi

Link: http://www.aked.org.tr/elcev

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir